Kontakta oss

Styrelsen för Spelets Hus når du enklast genom:
Mail: speletshusgbg@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/speletshus

Ordförande
Alu Wassfelt
aluw92@gmail.com
-
Vice-Ordförande
Christoffer Nilsson
coffe93p@gmail.com
0762733786
Kassör
Daniel Huamani Törvik
Dhtorvik@gmail.com
0762061040
Ledamot
Emil Stenquist
Emil.stenquist@live.se
0725411495
Suppleant
Johan Larsson
-
-